جمعه, 27 دی 1398 19:07

تأثیر بایندر آلی در خواص الکتریکی برقگیر اکسید روي

برقگیرهاي اکسید روي شامل ستونی از سرامیکهاي نیمههادي وریستور اکسید روي میباشند که در حالت عادي شبکه کاملاً عایق و در صورت عبور اضافه ولتاژ هادي میشوند. وریستورهاي اکسید روي،سرامیکهاي نیمه رسانا بوده که خصوصیات الکتریکی غیر خطی عالی داشته که ناشی از مرز دانه ها و ریز ساختار آن میباشد. از نظر تئوري، گرانول هاي ریزتر با توزیع اندازه محدودتر، خواص الکتریکی بهتري ارائه میدهند. خصوصیات الکتریکی به اندازه و مورفولوژي گرانول ها بستگی دارد. در این تحقیق، اثر بایندر آلی بر روي توزیع دانه بندي گرانول ها و خواص الکتریکی وریستورهاي  ZnOمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد که استفاده از درصد بهینۀ بایندر آلی منجر به تولید گرانول با توزیع دانه بندي مناسب میگردد که درنتیجه موجب بهبود وضعیت پرس پذیري، افزایش دانسیته و استحکام وریستور و در نتیجه بهبود خواص الکتریکی برقگیر مانند کاهش جریان نشتی به میزان  75درصد میشود

 

فهیمه عابدسعیدي* ،1احسان کوشا
-1شرکت برقگیر توس
-2شرکت برقگیر توس
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید -1
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید -2