برقگیر پلیمری 20 کیلو ولت

 • برقگیر کلاس توزیعDH
 • مطابق با استاندارد IEC 60099-4
 • ولتاژ نامی: 25kV
 • طریقه نصب: outdoor
 • دمای محیط قابل تحمل: -35 ̊C __+55 ̊C
 • جریان تخلیه نامی : 10 کیلوآمپر

برقگیر 33 کیلو ولت

 • برقگیر کلاس توزیعDH
 • مطابق با استاندارد IEC 60099-4
 • ولتاژ نامی: 36kV
 • طریقه نصب: outdoor
 • دمای محیط قابل تحمل: -35 ̊C __+55 ̊C
 • جریان تخلیه نامی : 10 کیلوآمپر

برقگیر 11 کیلو ولت

 • برقگیر کلاس توزیعDH
 • مطابق با استاندارد IEC 60099-4
 • ولتاژ نامی: 15 kV
 • طریقه نصب: outdoor
 • دمای محیط قابل تحمل: -35 ̊C __+55 ̊C
 • جریان تخلیه نامی : 10 کیلوآمپر

برقگیر تابلویی

 • برقگیر تابلویی تا 24 کیلو ولت
 • مطابق با استاندارد IEC 60099-4
 • ولتاژ نامی: 25 kV
 • طریقه نصب: Indoor
 • دمای محیط قابل تحمل: -35 ̊C __+55 ̊C

متعلقات برقگیر

ديسكانكتور يا جدا كننده وسيله اي است كه مابين قسمت پايين برقگير و زمين متصل مي شود. اگر از درون اين وسيله جريان شديدي غير از جريان هاي موجي ناشي از صاعقه و کلید زنی عبور نماید ديسكانكتور منفجر شده و منجر به قطع ارتباط برقگیر با زمين خواهد شد.

وریستورهای اكسید روی

 • مطابق با استاندارد IEC 60099-4
 • ولتاژ آستانه وریستور ( V1mA-Ac ) : 2.1_7 kV
 • جریان تخلیه نامی : 5و10 کیلو آمپر
 • دمای محیط قابل تحمل: -35 ̊C __+55 ̊C