دوشنبه, 23 دی 1398 17:55

برقگیر تابلویی

  • برقگیر تابلویی تا 24 کیلو ولت
  • مطابق با استاندارد IEC 60099-4
  • ولتاژ نامی: 25 kV
  • طریقه نصب: Indoor
  • دمای محیط قابل تحمل: -35 ̊C __+55 ̊C