دوشنبه, 23 دی 1398 17:54

برقگیر 11 کیلو ولت

  • برقگیر کلاس توزیعDH
  • مطابق با استاندارد IEC 60099-4
  • ولتاژ نامی: 15 kV
  • طریقه نصب: outdoor
  • دمای محیط قابل تحمل: -35 ̊C __+55 ̊C
  • جریان تخلیه نامی : 10 کیلوآمپر