دوشنبه, 23 دی 1398 17:10

واحد R&D

هسته فعالیت تحقیقاتی در صنعت، واحدهاي R&D هستند که محور فعالیت این واحدها چاره اندیشی علمی در مورد مسائل و مشکلات جاري و آتی و انجام فعالیت پژوهشی در راستاي طراحی محصول جدید ، ارتقاء کیفیت محصول ، بهینه سازي فرآیندها ، انتقال و جذب فناوری ها و کسب دانش فنی جدید در چهارچوب سیاست هاي کلی شرکت می باشد.  رمز و شرط موفق بودن واحد تحقیق و توسعه، داشتن برنامه مدون و مشخص می باشد بدین منظور برنامه ها و طرح هایی بر مبناي استراتژي بهبود محور و استراتژي توسعه ، به شرح ذیل مشخص می شود تا ضمن روشن بودن افق تحقیقاتی، مسیري کاملا هدف دار طی گردد.

اقدامات انجام شده در واحد R&D:

  • بهبود کیفیت برقگیر و وریستورهای تولیدی
  • افزایش طول عمر وریستورهای تولیدی
  • بومی سازی مواد اولیه برقگیر
  • کاهش هزینه تمام شده محصول
  • ساخت محصولات نوین دانش بنیان
  • طراحی و ساخت تجهیزات تست وریستور و برقگیر
  • ارائه مقالات و کارگاه های آموزشی