دوشنبه, 23 دی 1398 17:15

آزمایشگاه فشار قوی برق

با عنایت به اینکه تجهیزات تولیدی در حوزه صنعت برق  بسیار حائز اهمیت می باشد و لذا نسبت به اهمیت موضوع کنترل کیفیت، ایمنی و عملکرد تجهیز حفاظتی برقگیر بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی مربوطه، گسترش فعالیت آزمایشگاه تجهیزات برق را به عنوان گلوگاه و متولی تضمین کیفیت تجهیزات با دامنه عملکرد تست الکتریکی برقگیر (انجام بررسی و آزمون­های مربوط به کنترل الکتریکی برقگیر) خواهد طلبید که بدین منظور بایستی توسط استقرار مشخصات زیر ساختی آزمایشگاهی جهت اخذ گواهینامه تائید صلاحیت آزمایشگاهیِ بین المللی تلاش نمود.
در حال حاضر آزمایشگاه شرکت برقگیر توس مفتخر است با استعانت از ذات اقدس احدیت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، پس از ایجاد دانش فنی با بهره گیری از سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر تامین و تدارک توان کارشناسی متعهد و منابع علمی مورد نیاز به منظور تدوین روش های اجرائی و دستورالعمل های کاری صحه گذاری شده و تجهیزات دستگاهی با قابلیت اتصال و ردیابی به مراجع معتبر که به پیاده سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 : 2005 و استقرار شرایط خوب آزمایشگاهی GLP ، نسبت به تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی کنترل کیفیت تجهیزات برق با دامنه آزمون های عمومی و اختصاصی مرتبط با برقگیر به عنوان آزمایشگاه همکار پارک علم فناوری خراسان رضوی نائل آمده است که با توجه به لزوم توسعه سازمانی به منظور پیشبرد اهداف کلان در حوزه صادرات تجهیزات تولیدات داخلی مذکور در جهت اخذ گواهینامه بین المللی تائید صلاحیت آزمایشگاهی با پیاده سازی و اجرایی کردن برنامه فعالیت مطرح شده جهت دامنه آزمون ها و محدوده­ی عملکرد کاری مورد اشاره با برقراری فضای فیزیکی آزمایشگاه، تدارک استانداردهای مرجع و منابع علمی مورد نیاز، تجهیزات دستگاهی با قابلیت ردیابی به مراجع معتبر و آموزش نیروی انسانی متخصص از منظر استقرار استاندارد 17025 ، اقدام به اخذ گواهینامه بین المللی مراجع تائید صلاحیت متصل به ILAC در اولویت برنامه این آزمایشگاه قرار گرفته است.
آزمايشگاه شرکت برقگیر توس با در اختیار داشتن تجهیزات دقیق آزمایشگاهی و حضور متخصصین برجسته در زمینه انجام آزمونهای مختلف بر روی برقگیر تولیدی به ترویج محصول استاندارد با هدف افزایش ضریب کیفیت محصولات می پردازد .